Ondernemen

Grenzen tussen traditionele bedrijfssoorten vervagen. Er is concurrentie om het belevingsgevoel van zakelijke gasten en consumenten: op prijs, gemak, tijdstip, specialiteiten en dienstverlening. Dat biedt kansen voor horecaondernemers. Zij kunnen horeca gerichter of tezamen met andere activiteiten aanbieden. Op basis van de vraag vanuit de consument.

Een optimaal ondernemingsklimaat voor de horeca en aanverwante bedrijven is essentieel om de concurrentiepositie van de horeca te verbeteren. Via innovatieve en proactieve vormen van ketensamenwerking wordt de concurrentiepositie van de horeca verbeterd. Dit beïnvloedt de gastvrijheidseconomie positief, waarmee overige topsectoren worden bediend.

Vanaf 2018 moet de nieuwe Omgevingswet tientallen wetten op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening, natuur en water overbodig maken. Ook honderden regels en besluiten gaan op de schop.

KHN zet in op:

  • Het creëren en bewaken van ontwikkelruimte voor ondernemers in gastvrijheid.
  • Gelijke spelregels voor dezelfde activiteiten over branchegrenzen heen.
  • Minder lastendruk (btw, accijnzen, lokale lasten) en minder lasten op arbeid.
  • Een Omgevingswet die bijdraagt aan meer samenhang en vereenvoudigde besluitvorming, met een fatsoenlijk overgangsrecht waarbij bestaande rechten gerespecteerd worden.
Terug
Wat vindt KHN
Meer informatie & tools