MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

KHN streeft ernaar dat verantwoord, toekomstgericht ondernemen vanzelfsprekend is voor horecaondernemers en stakeholders. We stimuleren dat verantwoord ondernemen op het gebied van gezondheid, duurzaamheid en toegankelijkheid in alle bedrijfsprocessen wordt nagestreefd en zo mogelijk verankerd, als dit bijdraagt aan behoud of groei van rendement.

Op het gebied van gezondheid zet KHN in op:

  • Een horeca die met een gezonder aanbod een bijdrage levert aan een gezondere leefstijl.

Op het gebied van alcohol zet KHN in op:

  • Integraal (lokaal) alcoholbeleid, met goede voorlichting, goede naleving door verstrekkers van alcohol en tabak en kwantitatief en kwalitatief goede handhaving door gemeenten en de NVWA bij alle stakeholders (dus ook illegaliteit).
  • Sterk verbeterde naleving door alle verstrekkers van alcohol en tabak, van de wettelijke verplichting om de leeftijd van kopers te checken. ID-check moet een automatisme worden. Streven voor de horeca is 36 procent goede naleving over een jaar.

Op het gebied van duurzaamheid zet KHN in op:

  • Het terugbrengen van voedselverspilling.
  • Het terugbrengen van energieverbruik.
  • Meer groenten/minder vlees.

Op het gebied van veilig eten en drinken zet KHN in op:

  • Gebruik, naleving en handhaving van de nieuwe hygienecode (KHN is codehouder sinds 2016);
  • Een gedegen systeem van openbaarmaking van individuele controlegegevens van de NVWA.
  • Horecavriendelijke implementatie van etiketteringseisen, zoals bij allergenen.

 

Terug
Wat vindt KHN
Meer informatie & tools